Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce

İçinde bulunduğumuz dünyayı ve toplumsal ilişkiler bütünü anlamak için, tarih boyu çeşitli kavramlar ön plana çıktı.

Yaşamın içinde yer alıp bir şekilde üretimde bulunan hemen herkes başta kendini oluşturmak adına,  bazen fikriyle bazen zikriyle bu kavramların içinde yer aldı ister istemez.

 

Geçmişten günümüze dek gündelik hayatın en sıradan ortamları  bile  çağın oluşturduğu kavramsal  güç tarafından belirlenmekte. Gelecekte de böyle olacağı yüksek olası.

Modern dünyada ön plana çıkan bilgi ve değişim kavramları ilerlemede çağı belli bir sürede temsil edip taşıdı, ancak; süreç içerisinde bu kavramlar bir şekilde yetersiz kaldığı gibi, zaman zaman da karışıklık yarattı.

Örneğin bilgi- bilgi olmayandan ayrıştıkça o kadar küçüldü ki; neredeyse bilimsel bilginin içine gömülmek üzere.

Değişim ise, çürümenin bir değişim olduğu göz önünde bulundurulduğundan, zamanla  gelişim olmayan değişim, değişim sayılmamaya başladı.

Artık yeniyi ve farklıyı oluşturmak yeni kavramlar üretmek için yaratıcılık gerekli.

Çünkü yaratıcılık sınırları olmayan bir öğreti ; üstelik bilim ve meslekler üstü kurguya sahip.

Hal böyle olunca, duyguların ve sezgilerin doğru bilgi ve motivasyonla birleşmesi anlamına gelen bu kavram , hayatın her anında  ve her yerinde olması gerektiği anlaşıldı. -Devamı »

Keşke kelimelerin gücü yerine, taşların sırrına inanabilseydim ben de.

Sözlerin sihrine dalmak yerine, taşların özelliklerini ruhsal durumuma göre kullanabilseydim, büyük bir hevesle?

Olmazlarım değil; Elmas?larım olurdu belki de, Firuze ,Yeşim, Zümrüt,Safir, Ametist, Akik, Mercan, Opal,Topaz, İnci,Kaplan Gözü v.s ?  Oysa hep diş taşım oldu benim.

Hücre yenileyen, ağrı gideren, taşlara inanmak  yerine,  Mihenk Taşı diyebileceğim nice kitaplarla, kim bilir kaç inanç çürüttüm ben.

Hiç bir kolyeyi boynuma takıp da, vücudumda bir  Aura oluşturacağına, böylelikle elektronik araçların yaydığı; radyasyonlardan korunacağıma, inanmadım nedense… -Devamı »