Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce

attach.phpYapısalcılıkla tarihsel süreklilik düşüncesine karşı çıkarak insanın sonu düşüncesini savunmuş olan çağdaş Fransız düşünürüdür.
Felsefesi, Nietzsche?nin güç istemi kavramıyla Heidegger?in dile ağırlık veren felsefesinin izlerini taşıyan temel eserleri arasında (Gözaltında tutulma ve Cezalandırma ;hapishanenin doğuşu) (Cinselliğin Tarihi) (Kliniğin Doğuşu), (Bilginin Arkeolojisi), (Deliliğin Tarihi) yer alır.

Yorumcular, geleneksel kategori ve kavramsallaştırımları redderek, tarihe anlam izafe etmenin nafile bir çaba ve haklılandırılamayacak bir şey olduğunu söyleyen Foucault?ın düşüncesinin üç ayrı döneme ayrıldığını öne sürerler: -Devamı »

attach.phpMEDYANIN UYANIK BEKÇİLİĞİ

Kitle iletişim araçlarının demokrasilerde ?üçüncü göz? olarak halk adına faaliyette bulunması ?dördüncü güç? olma vasfını kazandırmıştır. Ancak şu unutulmamalıdır iletişim araçlarınım işlevlerini yerine getirebilmesi siyasal sistemin ona tanıdığı özgürlük imkanları çerçevesinde gerçekleşebilmektedir. Bu noktada, siyasal sistemin iletişim sisteminin temel belirleyicisi olduğu asla gözden kaçırılmaması gereken bir olgu olmaktadır

Medya gerçekten ?toplumsal bir amaca hizmet etmektedir; ancak bu, oldukça farklı bir amaçtır: ?insanların zihinlerini, hükmetlerine? ve daha genel kapsamda toplumsal, ekonomik ve politik düzenin düzenlenmelerine ?erdemli bir bağlılık gösterecek biçimde eğitmek, liberal düzenin korktuğu türde bir demokrasi krizine katkıda bulunmayan medya, ayrıcalıklı kesimleri halkın kavrayışı ve katılımı tehdidinden koruyan uyanık bekçileri oluşturur. Eğer bu sonuçlar doğruysa, medyanın demokratikleşmesine yapılan ilk itiraz noktası gerçekler ve çözümleme ışığında apaçık ortaya çıkan bir yanlışlığa dayanmaktadır.(1) -Devamı »