Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce

?Yalnızca anlamakla gerçekleri dile getirebilirsin. Öyleyse ilkin anlamayı anlamalısın, anlamanın ne menem bir şey olduğunu anlamalısın.? Düşünen anlar düşünmeden anlamaya imkan yoktur, şu halde düşünmeyi gerçekte anlamalısın.
İnanan düşünür inanç doğuncaya değin düşünülmez öyleyse inancı gerçekten anlamalısın.
Amacı olanın inancı da vardır, amaçsız inanç olmaz şu halde amacı gerçekten anlamalısın.
Eyleyenin amacı da olur. İlkin eylemekle amaç ortaya çıkmaz, öyleyse eylemi gerçekten anlamalısın.
Mutlulukla kutsanmış olan şeyler yücedir. Mutlulukla kutsanmamış olan eyleyemez şu halde mutluluğu gerçekten anlamalısın.
Mutluluk ise sonsuzluktan başka bir şey değildir. Sonlulukta mutluluk yoktur, öyleyse sonsuzluğu gerçekten anlamalısın.?
Yukarda alıntıladığımız Hint bilgeliğinin kaynak metinleri Upanişadlar Hint Felsefesini M.Ö. 750500 yılları arasındaki dönme verilen addır.
Upanişadlar doğa olaylarının iç yönü yani batıni yönüyle ilgilenir. Upanişadlar törenlerin, sembollerin ve metinlerin arkasındaki saklı, gizli anlamı ortaya koyar. Ruh göçü ve kurtuluş öğretisiyle belirlenen ve Tanrı?yla kişinin özü itibariyle bir olduğunu dile getiren bir felsefe anlayışı geliştirmişlerdir.
Anlamanın ve anlaşılmanın lüks olduğu şu günlerde duygulara duygulara tercüman olacak herhangi bir söz bulmakta güçlük çektiğimizden dolayı Hint Felsefesinin derin anlamlar taşıyan ve her okuyuşta ayrı bir ders verme niteliği olan Upanişadlar?ı; yaşananlara duyulan acıyı, öfkeyi dindirmek adına sizinle paylaşmak istedim. Her ne kadar öğüt vermek ?Taze yenmemiş bir ekmeği bayat yedirme? gibi düşünülse de. Bilmem anlatabildim mi?

Değişim Gazetesi
(31.03.2003)

Bir yorum yazıldı

  1. Uğur kerem Cemiloğlu diyor ki:

    Prof Dr Korhan Kaya’ nın çevirdiği Upanişadlar kitabını tavsiye ederim Temel Upanişad ların çevirisi yapılmış. Felsfeye ilgi duyanlar için mutlaka okunması gereken bir kaynak. Sadece inançlı olan düşünür.

Yorumun ne olacak?