Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce

attach.php143 YIL ÖNCESİNDEN BUGÜNE UZANAN TERCÜMAN

Tercüman, ilk özel Türk gazetesinin ismi. Tercüman-ı Ahval adıyla 22 Ekim 1860 günü ilk sayısını okurlarına sunar. Tercüman Tanzimat döneminin ünlü şair ve edebi (yazarı) İbrahim Şinasi Efendi?nin yazı desteğiyle ve teşvikiyle Agah Efendi tarafından çıkarılıyor.(1) 
Tercüman-ı Ahval çıkınca birilerinin etekleri tutuşur. Çünkü yıllardır yayınladığı Ceride ?i Havadis?in okullarının, Tercüman?ın sağlam bir gazetecilik anlayışı ve yazar kadrosu ile yayınlanması sebebiyle azalacağı endişesi, sahibi ingiliz Churchill?i hayli endişelendirmiştir.(2) Tercüman_ı Ahval?de yazarlar, Ahmet Vefik Paşa, Ziya Paşa, Mehmet Sait Efendi (sonradan sadrazam Said paşa)

Bu dönemde Ziya paşa okullardaki eğitim sistemini eleştiren bir yazı yazıyor. Ve gazete 2 hafta süreyle kapatılıyor. Evet Türk basın tarihinde yayınlandığı bir yazıdan dolayı ilk kapatılan gazete Tercümandır ve tarih,1861 yılının mayıs ayıdır.

Mithat Efendi?nin Tercüman?ı :

Aradan 18 yıl geçtikten sonra Ahmet Mithat Efendi(*) tercüman-ı Hakikatı kuruyor. Okuyucusunun eline ulaştığı 27 Haziran 1878 günkü Tercüman Gazetesinin imtiyaz sahibi ise Ahmet Cevdet beydir. Vahit Bey, İbrahim bey, Mehmet Ali Bey, Ahmet Rasim, Hüseyin Rahmi gibi dönemin ünlü yazarları hep burada yetişiyorlar. Edebi ilavesini ise Muallim Naci yönetiyor.

Gaspir Ali?nin Tercüman?ı :

Mithat Efendi?nin gazetesini çıkardığı yıldan 5 yıl sonra 1883 yılında Kırım?ın Bahçesaray şehrinde bir gazete neşrine(yayımlanmaya) başlıyor. Tercüman. Tam ismiyle söylersek Tercüman-ı Ahval-ı Zaman.

Gazeteyi Çıkaran İsmail Bey,(*) İsmail Bey Moskova Askeri Lisesinde okurken panislamızm görüşünün hakim olduğu bu dönemde bu görüşe tepki duyup Türkçülük fikrine bağlanıyor. Rus hükümetlerinin tüm zorlamalarına karşın 1883?de Tercüman gazetesini çıkarıyor. Bu gazete 1905?e kadar Rusya Türkleri?nin tek yayın organıdır. Türkiye?de de büyük ilgi görmüştür. Temel görüş olarak benimsenen görüş; dilde, fikirde, işbirlik. Bu politika Bolşevik ihtilalinden sonra daha da kuvvetlendirilerek yayını 70 yıl sürdürülmüştür.

Dilde fikirde işbirlik görüşünün savunucusu olan gazete bir fikir ve dava gazetesi olma iddiasındadır.

Hadiselere Tercüman

……..ve aradan neredeyse yarım asır daha geçiyor.

Tek partili dönemden çok partili döneme geçilmiş, tek partili iktidarı ?yeter söz milletindir? hareketiyle muhalefete düşmüştür.

26 Mayıs 1955 yılında Cemal Hünal Eski Muğla millet veliki ve tüccar ) İzzet Zeki Baraz (İktisat Doktoru ve Tüccar) Semih Tanca ( İktisat doktoru ve Tüccar), Reha Özakın (Eski Ziraat Bankası Müfettişi), Zuhiri Danışman (Eski Bolumilletvekili ve Tarihçi) son olarak da Cihat Baban (İzmir milletvekili ve eski Tasvir gazetesi Başyazarı) ortaklığıyla bu gazete yayın hayatına girerken, bu seferki adı Hadiselere Tercüman?dır. Genel Yayın Müdürü gazetenin ortaklarından da biri olan Cihat Baban?dır. DP milletvekili olmasına rağmen iktidar ı eleştiren yazılara yer verdiği için Cihat Baban 1959?da gazeteden uzaklaştırılınca yerine ünlü yazar Peyami safa getirilir.

(*) Kırım ?da Yalta yakınlarında Gaspira köyünden Mustafa Ağa?nın oğlu.

İnuğur,s,314

Cihat Baban dışında gazetecilikle ilgisi olmayan tüccar zihniyetli ve fiilen ticaretle uğraşan kişilerin oluşturduğu bir şirket tarafından çıkarılan gazete Nuri Demirağ müessesesinde (Beşiktaş?ta) basılmış ve yayımlanmıştır.

Gazetenin imtiyaz sahibi Semih Tanca görülürken, Genel Yayın Müdürü Cihat Baban, yazı işleri müdürü ise Tevfik Erol?dur.

Cihat Baban?dan Sonra Tercüman Gazetesi

Cihat Baban?dan sonra yayım hayatına değişik koşullarda devam eden gazete 1961 Ekim?ine kadar dört defa el değiştirmiş ve bu dönemde gazeteyi yöneten değişik anlayış düşünce ve görüş sahibi yönetimler gazeteye sağlıklı yön verememişlerdir.

Daha önceleri (elli, altmışbinlerde seyreden tiraj onüçbinlere) kadar düşmüştür.

Öyle ki gazeteyi belli bir maksatla alıp bir partinin yayın organı haline sokanlar bile olmuştur(3)

Adı geçen Tercüman tesislerinde çalışan yetmiş küsur fikir işçisi aylıkları ödenemediğinden bu (çalışanlar grubu) gazetelerini bizzat çıkarmaya karar verip gazeteye el koymuşlardır.

Tercüman Çalışanlarının Gazete El Koymaları

Tercüman gazetesi 11 Ekim 1961 Çarşamba günü yeni bir kimlikle ve yıl:1 sayı1) başlığı ile yayımlanmıştır.

Gazetenin sahibi Ağustos ayından beri birinci sayfadan karikatür çizen Semih Balcıoğlu, Genel Yayın Müdürü Tevfik Erol, Yazı İşleri Müdürü ise Ertuğrul Yeşiltepe?dir. Gazetenin adı o günden itibaren (halka ve olaylara Tercüman) şeklinde değiştirilmiş, başlığının altındaki ?Günlük siyasi müstakil Gazete? ibaresini de ?Her sabah dünya kurulur, Her sabah taze bir başlangıçtır? şeklinde değiştirilir.

Yazar Kadrosu, Daha önceki yazar kadrosunda yer alan Ahmet Kabaklı, Kadircan Kaflı, Murat Sertoğlu yazılarının devam edip gazeteyi ayakta tutmaya çalışırlar.

Bu dönemde ?Tercüman imzası ile yayınlanan baş yazılarda daima Cumhuriyet Halk Partisi?ni hedef olarak seçildiği ve bu parti yöneticilerine hücum eden ifadeler kullanıldığı dikkati çekmektedir.

Daha o günlerde gazete çalışanlarının hisseleri ile bir Anonim şirket kurulmuş ve tüm çalışanlar bu şirkete ortak edilmiştir.

Bu nedenle gazetenin imtiyaz sahibi yine (Tercüman Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.) adına Semih Balcıoğlu olmuştur.(4)

Kemal Ilıcak?ın Tercüman?ı

10 Ekim 1961?de gazetenin ortakları arasına bir isim katılır. ?Amasya?dan ceketimi aldım geldim? diyen, gazeteyi uçurumun kıyısından kurtarıp fikir gazetesi haline getirmiş olan ve muhabirlikten gelen bu kişi Kemal Ilıcak?tır. Kendisi daha sonra gazetenin imtiyaz sahipliğini üstlenmesinin yanı sıra ismini de tekrardan ?Halka ve Olaylara Tercüman? şekline getirir.

Genel yayın müdürü Tevfik Erol (daha sonra Sadettin Çulcu) sorumlu yazı işleri müdürü Ertuğrul Yeşiltepe (daha sonra Aydoğdu İlter) dir.

Yazarları: Şükrü Baban, Ahmet Kabaklı, Tarık Buğra, Rauf Tamer(*), Ergün Göze, Reşat Ekrem Koçu, murat Sertoğlu.iken zamanla da Nazlı Ilıcak Güneri Civaoğlu Mukbil Özyörük, Yavuz Donat gibi kişiler de burada yazılarını yazmaya başlarlar.

Refik Özdek ise Tercüman Çocuk Dergisini hazırlıyor. Ayrıca Ertuğrul Soysal, Yüksel Baştunç, Mithat Pasin, Refik Şensoy, Enver Ebruoğlu.

Refik Özdek ise o dönemde çıkmaya başlayan ?Tercüman Çocuk ?dergisini hazırlayan kişidir.

Ne yazık ki bu Tercüman gazetesi de işlerin maddi sıkıntılar geçirir .Gazetenin tirajı binlere düşünce bu duruma bir süre direndikten sonra 1990 yılında tüm haklarını AKŞAM GURUBU?na devreder.(5)

Ilıcakların Tercümanı

Kemal Ilıcak?ın Tercüman?ından sonra Tercüman Gazetesi iki farklı şekilde aynı gün çıkarılmaya başlar.

Ilıcaklar Tercüman isim hakkını Akşam gurubuna daha önce sattıklarından dolayı:

1.Mehmet Emin Karamehmet?in patronluğunda çıkan medya gurubu tarafından çıkarılan ?Halka ve Olaylara Tercüman?

2.si ise M.Ali Ilıcak?ın çıkardığı ?Dünden Bugüne Tercüman?(6)

Bu iki gazete Türk basınında aynı gün ve aynı isimle çıkarak bir ilke imza atarlar.

İşin diğer ilginç yanı ise 1990?lara kadar çıkartılan Tercüman?ın kullandığı;? Her sabah dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir başlangıçtır? sloganı her iki gazetede de kullanılmasıdır.

Her iki gazete de gerçek tercüman?ın kendileri olduklarını anlatırken gazetelerinde birbirlerini suçlarlar.

Medya İkiye Bölünür:

Aynı gün iki farklı tercüman?ın çıkması, diğer gazetelerde farklı farklı yorumlanır. Aynı gün Doğan Medya Gurubu düşman olduğu Çukurova Gurubunun çıkardığı gazetenin satışını Ilıcaklara öre diğerinin çok daha az.olduğunu yazarken, Habertürk, Ilıcakların Tercümanı?nı solcular ele geçirdi başlığını kullanır. Yeni şafak ise Ilıcakların yanında yer alır.(7)

Ilıcakların Tercümanında yazan CENGİZ CANDAR?a göre; ?bu Tercüman?ı İlginç Kılan ?M.Ali ılıcak?ın bu işin altına girmesidir. Çünkü Tercüman ismiyle Ilıcak ismi Türk basın tarihinde çok buluşmuştur. M.A. Ilıcak?ın Tercüman adını omuzlamaya kalkışması, benim için Türkiye?nin ihtiyacı olan bir geleneğin canlanması ve devamını ifade ediyor? diyen Çandar bu sebeple burada olmayı benimsediğini belirtir.

CANAN BARLAS ise bu gazetede yazma nedenini şöylr dile getirir; ?Tercüman sağda duran muhafazakar bir gazeteydi. Ama 28 şubat geriliminde başta Nazlı Ilıcak olma üzere asker, demokrat ve özgürlükçü bir cephede yer aldı. Ben de medyanın kartelleşip tek bir havuzdan haber yaptığını gördüm. Böyle bir medyada yer almayacağımı düşündüm. Tercüman?ın çıkışında ciddi, demokrat, özgürlükten yana olacağına inandım. Hiç düşünmediğim halde basında yer almayı kabul ettim.?.

En Öz hakiki Tercüman M.A. Ilıcak?lı
M.Ali Ilıcak, Miami?de Türkçe gazete çıkartırken, kuzeni Serhat Ilıcak, Almanya?da Matbaacılık yapıyordu M.Ali Ilıcak Gazetenin borcunu ve dağıtımı için Aydın Doğan?dan garantı alıyor Cem Uzan?dan da (arkadaşı) sıkıntıya girerse yardım alma sözü alıyor.
Can Aksın ve Nazlı Ilıcak yayın ı koordine edip yönetecek, ayrıca banka sahibi ve medya patronlarını da eleştirebilecekler.
Yeni Şafak gazetesinin yayın yönetmeni Selahattin sadıkoğlu ile yayın kurulunda yer alması istenirken Güneş (eski) gazetesinden Metin Yılmaz?la anlaşmaya varılıyor.(8)
Gazetenin Ankara temsilcisi T8?de de görevli eski Tercüman Mensubu Emin Pazarcı getiriliyor (Fehmi Koru kabul etmiyor)
Reklam kampanyasında iki slogan kullanıyor.
?Efsane dönüyor? ve ?beraber yürüdük biz bu yollarda?
Nazlı Ilıcak?ın AKP İstanbul milletvekili Emin Şirinle evli olması münasebetiyle de gazete AKP tarafından desteklenir.
M.Ali Ilıcak : Kendisine yöneltilen eleştirileri ciddiye almadığını belirtirken, ?Tercüman misyonunun temsil eden görüşün yalnızca Ilıcak ailesinde mevcut olduğunu söylerken i Tercüman?ı hiçbir zaman bırakmadıklarını ancak bugünkü konjöktür projeyi hayata geçirmeye uygun hale gelince harekete geçtiklerini belirtir.? Ona göre ?Tercüman sadece bir isim değil, gelenektir.?(9)
Ilıcak Tercüman eski misyonunu üstlenen ama bugün çağdaşlaşan yeni nesle okutulacak bir gazete olma iddiasıyla yola çıktığını belirtir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti?nin bölünmez bütünlüğünün savunucusu, milli değerlere saygılı, Türk halkına kavgalı değil, sevginin sözcülüğünü yapacak, kurumlarının ve milletinin yanında olan bir gazete olacağı iddiasında bulunan gazetenin bir diğer savı tele vole gazeteciliğine yer verilmeyeceğidir. Ancak magazin gazetecisi Aykut Işıklar hemen 2. Sayfada magazin haberlerini hayli uzun bir köşede hala yayınlamaya devam ediyor.
Akşam gazetesi ile yaşanan kötü tecrübeden ürkmediklerini belirten M.Ali Ilıcak;? kötü tecrübelerinde öğretici yanları olduğunu, şimdi buların yerine doğruları inşa etmek istediklerini belirtir.?
Bu konudaki en ilginç görüşü ise, ?Tercüman felsefe gazetesidir. Sol görüşü temsil etmez.?(!)dir.
Nazlı Ilıcak ise Tercüman?ın muhafazakar, liberal, demokrat bir kimlikle çıktığını belirtir. Ona göre; ?eski Tercüman daha çok kutuplaşma döneminin gazetesiydi. O dönem komünizm tehlikesi, bölünme tehlikesi tehdidine karşı devleti savunma refleksi çok kuvvetliydi. Ama Türkiye çok aşamalar geçirdi. Bugün artık yüzü AB?ye dönük ve artık muhafazakar ve liberaller bir araya geldi. Tercüman çok sesliliğe, çoğulculuğa önem veren, fikirlere saygı duyan bir gazete olmaya gayret edecektir.?
Kemal Ilıcaktan sonra gazetenin korunmama nedenini ise Ilıcak şöyle dile getirtir; ?Kemal gönlüm rahat bu gazete seninle ve oğlumla büyüyecek diyordu. Ama şartlar maalesef buna imkan vermedi. Kemal?in vefatı iflas etmesi nedeniyle bir felaket yaşadım. 28 Şubatta ailece yeni felaketler yaşadık,bölündük. Şimdi birleştik ve yeniden Tercüman?a kavuştuk.?(10)

Yazar Kadrosu
2. Sayfa Aykut Işıklar
3. Sayfa Nevzat YalçıntaŞ
4. Sayfa Gülay Göktürk, Esra Kazancıbaşı Hayatın İçinden
5. Sayfa Haşim Akçakayalıoğlu,Can Aksın Ekonomi
6 Sayfa Uğur Özen Borsa
7. Sayfa Şeref Oğuz,Hasan Celal Güzel politika Ekonomi
8-9 Sayfa Mustafa Erdoğan Canan Barlas Gündem
10-11 Sayfa Serdar Arseven Cengiz Çandar Politika
12. Sayfa Murat Çelik Dünya
13. Sayfa Emin Pazarcı ,Nazlı Ilıcak Gündem
14. Sayfa Prof. Bekir Karlığa Gündem
Memduh Bayraktaroğlu Gündem
15. Sayfa TV
16. Sayfa Bulmaca
17. Sayfa Hadi Isık Gündem
18. Sayfa Ferruh Yenigül Yerel Haber
19-20-21-22 sayfada ise spor haberleri yer alır.
Ilıcakların Tercümanının Yönetim Kadrosu
Ulusal Yayıncılık Gazetecilik ve Metbaacılık Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Serhat Ilıcak
İmtiyaz eryay Gazetecilik ve Metbaacılık Ltd. Şti. Adına Mehmet Ali Ilıcak
İcra kurulu üyesi Nazlı Ilıcak
Yönetim Kurulu Üyesi Can Aksın
Gnl. Yay. Müdürü Metin Yılmaz
Genel Müdür Zahir Basıncı
Haber Müdürü Fehim Yenel
Yurtdışı Yaz. Md. Atilla Kızıltan
Spor Müdürü Ersan Çelik
Ekonomi Müdürü Celal Toprak
Basın Finans Osman N. Arkangil
Magazin Müdürü Bilal Özcan
İstihbarat Müdürü Kenan Akay
Kültür Sanat Coşkun Çokyiğit
Görsel Yönetmen Dilek İşpi
www. Tercumangazetesi.com
ANKARA Temsilcisi : Emin Pazarcı ANKARA Haber Md. Fırat Canyel

GÖZCÜ GAZETESİ :

Yayım hayatına 15 Mayıs 1996 yılında giren Gözcü gazetesinin imtiyaz sahibi yine gazetecilikten gelen M. Ali Yalçın?dır. Ancak gazete Hürriyet gazetesine ait Doğan Ofset?te basılır ve bu ofsete bağlıdır. Gazete kısa haberleri ve insan hayatını konu alan hikayeleri okurlarına düşük fiyatla ulaştıran Gözcü Türkiye?nin geneline hitap etmeyi hedefleyen bir gazetedir.(11)

?Halktan kopmadan, kimseden korkmadan size de gözcü okumak yaraşır, yakışır sayın abim? Sloganıyla o dönemde yayımlanan?Bizimkiler? dizisinin ?katil? tiplemesini oynayan Aykut Oray?la reklamlarda halkla beraber olma mesajı verilmeye çalışılır.

Her dönemde muhalefet gazetesi olma iddiasında olan gazetenin WEP sayfasında halen ?Gazetemiz 1996?da kurulduğundan bu yana haberleri eksiksiz bir biçimde halkın bakış açısıyla sunmuş, okurlarının sevinçlerini, üzüntü ve acılarını onlarla paylaşmıştır.

Gözcü C ve D sosyal ekonomik guruplarından bireyleri hedeflemekte, bunu yaparken laik, cumhuriyetçi ve bilimsel tutumundan ödün vermemektedir.

Gazetenin amacı günün en önemli gelişmelerini okurlarına ve dolaysız ve en kısa yoldan ulaştırabilmektedir.?yazılıdır.(12)

Ufuk Büyükçelebi (Gözcü Gazetesi Gnl. Yay. Koord.)?ye göre; Gözcü gazetesi Atatürkçü düşünce çizgisinde yayın yapan çıktığı günden bu yana hep ezilenden yana bir tavır içinde olan bir gazetedir. Ancak bunları yaparken de aynı zamanda , milliyetçi bir yayın politikası izler. Devletin bütün birimlerine saygı duyarken , eleştirilmesi gereken bir konu gördüğünde de bu eleştiriyi yapmaktan asla kaçınmaz. Gazetemiz Türkiye?de yaşayan 70 milyonu hedefler. Yani ülkemizde yaşayan her birey bizim hedef kitlemiz arasında yer alır. Yoksulluk içinde yaşam mücadelesi veren insanımız da bizi okur, üniversitelerde eğitim veren bilim adamları da. Bizi siyasetçi de okur, Türk Silahlı Kuvvetleri de.(13)

Asabi gazetesi ile birleşmeyi tamamen zorunluluğa bağlayan Çoşkun Büyükçelebi?ye göre ; ? Başbakanlığını Bülent Ecevit?in yaptığı ANA-SOL-M hükümeti döneminde ne yazık ki Türkiye

en ağır bir ekonomik kriz içine girmişti. Gazetenin o günkü satış fiyatı, zaten maliyeti de karşılamıyordu. Yönetim, gazetenin bağımsız haberciliğinden ödün vermemek için Asabi gazetesini kardeş kuruluş Gözcü ile birleştirmek zorunda kaldı. Pek çok büyük gazete kriz sonrası peş peşe basın emekçilerini kapı dışarı ederken Asabi gazetesinden kimse çıkarılmadı.?

Gazetede çıkan her bir haber, haber müdürü, ekonomi müdürü, spor müdürü, magazin müdürü, dış haberler müdürü ve istihbarat şefleri tarafından genel yayın müdürü, yayın koordinatörü, editörlerin bulunduğu sabah toplantılarında okunur ve her bir haber üzerinde tartışılır. Bir haber defalarca didik didik edilir ve hangi yönden verebilirsek okura anlatabiliriz?i ararız. Toplantıda başta birinci sayfa olmak üzere haberler ve resimler başkalarıyla birlikte sayfalara göre editörlere ve sayfa sekreterlerine verilir. Sayfa sekreterleri haberlere ve resimlere göre sayfalarını çizerken, editörler ise haberleri yazar. Çizilen sayfalar ve yazılan haberler daha sonra teknik sekreterlerin çalıştığı bilgisayar ortamına gönderilir. Teknik sekreterler yaklaşık bir gazete boyutunda ekranlara sahip bilgisayarlarda sayfaları yaparlar. Yapılan sayfalardan daha sonra kağıt çıkış alınarak tashih servisine gönderilir. Edebiyat fakültelerinden mezun olan tashih servisinde okunan sayfalar tekrar teknik sekreterlere verilir ve gerek başlıklarda, gerek alt başlıklarda, gerekse haberde bulunan tashihlerde giderilir. Tamamen hazırlanan sayfalar matbaada bulunan bilgisayarlara gönderilir. Buradan Ankara, Trabzon, Adana ve İzmir matbaalarına faks ile geçilen sayfalar kalıplara çekilir ve baskıya hazır hale getirilir. Daha sonra ise taşra dediğimiz baskıya geçilir ve basılana gazeteler dağıtım araçlarıyla bayilere ulaştırılır. Aynı işlem, tekrar İstanbul, İzmir ve Ankara için şehir baskıları tekrarlanır.

Bazı gazetelerin patronlarının etkisi altında kaldığı gerçeğine katılmadığını belirten Büyükçelebi bunu şöyle gerekçelendirir;? Çünkü gazeteler kendi politikalarını kendileri belirler. Ve o yönde yayın yaparlar. Okur, zaten kendine yakın bulmadığı gazeteyi almaz.

Bütün ulusal gazeteler haberin özünü verir, yorumunu okura bırakır. Ya da köşe yazarları gündemle ilgili yorum yaparlar. Yani objektif haber yaparlar.

Gözcü gazetesi 10 yılı aşkın zamandır hep kendini yenileyerek bu günlere gelmiştir. Gözcü gazetesi, kendisinden pahalı olan diğer gazetelerde ne varsa o haberleri okuruna verir. Okurlar Gözcü gazetesine sahip çıktığı sürece her türlü yeniliğe açık bir şekilde çeşitli giriş planları doğabilir. Örnek verecek olursak, okurlarımıza anket yaparak bir hafta sonu eki verebiliriz. Bu tamamen okurun isteği doğrultusunda olabilir. Bu ek siyasi de olabilir. Magazin de, otomobil dünyası da olabilir, çarşı-pazar da…?(14)

1. Sayfasında Siyasi
2. Sayfasında Aktüel
3. Sayfasında Polis Adliye
4. Sayfasında Magazin
5. Sayfasında Politika
6. Sayfasında Yararların Köşesi
7. Sayfasında Eleştiri
8. Sayfasında Hayatın içinden takvimi
9. Sayfasında TV Haberleri
10. Sayfasında Bulmaca, Basından haberler
11. Sayfasında Ekonomi
12. Sayfasında Dış dünyadan haberler
13. Sayfasında Dizi, araştırma, sağlık haberleri
14-15. Sayfasında Spor Haberleri
16. Sayfasında Magazin haberleri yer alır.
Gözcü Gazetesi Yazar Kadrosu :
Rahmi Turan (gazetenin baş yazarıdır)
M.Türker
Saygı Öztürk
Akgün Tekin
Kurtuluş Altuğ
Necmi Tanyolaç
Cemil Tosun
Erdoğan Tekmalıoğlu
E.mine
Mehmet Türker
İsmail Sinsi
Medyum Memiş
Gözcü Gazetesi Yönetici Kadrosu
İmtiyaz hakkı Sahibi Mehmet A. Yalçındağ
Gnl. Yay. Yönetmeni Rahmi Turan
Yayın koordinatörü Ufuk BüyükÇelebi
Yazı İşl. Yönetmeni Akgün Tekin
Haberler Müdürü Mehmet Türker
Koordinatörler Oğuz Altay, Ercüment Akın
Sorumlu Müdür Sabih Karataş, Uğur Sarı
Magazin Yönetmeni Nazan Doğaner
Politika Yönetmeni Nazım Özdemir
Ekonomi Yönetmeni Esra Tiryaki Çelebi
Görsel Yönetmen Ersin Asyalı
Spor yazı işleri Mdr Kemal Turan
OHA Genel Müdürü Uğur Cebeci
Reklam Müdürü İris Cingi
Asabi Gözcü gazetesi ile birlikte gazetenin içinde yer alır. Sorumlu Müdürü Uğur Sarı?dır.
Asabi Gazetesinin Yazar Kadrosu
Burhan Barut
Saygı Öztürk
Sadettin Oklu
Dr. A. Turgut Yetiş
Ali Öztürk
Ferdi Yücedağ
Esfender Korkmaz
DÜNDEN BUGÜNE TERCÜMAN VE GÖZCÜ GAZETESİNİN SON DURUMLARI VE KAPATILMA GEREKÇELERİ
Tercüman ve Gözcü gazetelerinin ortak özelliği ise şu an iki gazetenin de faaliyet göstermemesi. Ilıcakların sahibi olduğu Dünden Bugüne Tercüman Gazetesi Mali krize girdiği dönemde , okurlarına söz verdiği promosyonları veremeyince,1997 yılında Ilıcak ailesi, gazetenin isim haklarını Çukurova Holding‘e satmış Buna karşılık, gazete üzerindeki hak iddiasını devam ettiren Ilıcaklar, Dünden Bugüne Tercüman adında bir başka gazete çıkarmaya başlamıştı. Anlaşmazlığın yargıya intikal etmesi üzerine, 2005 yılında mahkeme kararıyla isim haklarının Çukurova Holding’e geçtiği tescil edildiğinden hala Bugün adı altında gazete yayın hayatını sürdürüyor.. Ancak Turgay Ciner yüzde 30 ortağı olan Mehmet Ali Ilıcak ile birlikte Bugün Gazetesini Koza ipek Davetiye grubuna satmasıyla birlikte birkaç ay önce 250 bin tirajla Dünden Bugüne Tercüman isminin değiştirilerek yayın hayatına başlayan Bugün Gazetesi 150 bin liralık fiyatına rağmen tirajı 100 binin altına düşmüş Turgay Ciner ?in gazeteyi kapatacağı söylentileri ortalıkta dolaşmaya başlamıştır. Doğan medya grubuna ait Gözcü Gazetesi ise neden olarak Doğan Baskı tesislerindeki yoğunluk gibi komik gerekçeler gösterilerek kapatıldı.Bu kapatılma hikayesiyle ilgili genel kanı ise mevcut iktidara karşı muhalefet bir çizgi içinde oldukları için kapadıldığı yönünde 1996 yılından beri yayın hayatında olan gözcü gazetesinin genel yayın yönetmeni Rahmi Turan Hürriyet gazetesinde haftada iki olmak üzere yazı yazmaya devam ederken 45 kişiden oluşan kadronun diğer çalışanları Doğan Grubuna ait diğer gazetelerde çalışmak istemediklerini ve kendi gazetelerinde çalışmak istediklerini belirtiler.Ancak kimileri Doğan medya grubunun çeşitli gazetelerinde kendilerini bulurken kimileri de işsizliğe mahkum edildiler.

(1)Nuri İnuğur Türkiye Basın Tarihi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,İstanbul 1992, s 314
(2)Tercüman Gazete Arşivi İstanbul 2002
(*)Mithat Efendi namı diğer yazı makinesi
(3)Tercüman Gazete Arşivine göre bu kişinin adı Ragıp Kutmangil?dir
(4)İnuğur, s. 402-403
(5)Çoşkun Çokyiğit ,Kişisel Görüşme2003
(6)Savaş Velioğlu,, http://www.tcmb.gov.tr(19 Ocak 2003)
(7)Savaş Velioğlu, http://www.tcmb.gov.tr(19 Ocak 2003)
(8)The effects televion violence on children (2001)Retrieved July19,2001,Fromhttp://www.gunfreedayontv.org/effectsoftv.asp
(9)Tercüman Gazete Arşivi 2003
(10)Nazlı Ilıcak ,Kişisel Görüşme2003
(11)GVU?s8thWWWusersurvey.(n..d).Retrieved August 8,2000,from http://www.ccgatech.edu/gvu/usersurveys/survey1997-10
(12)the effects of television violence on children.(200).Retrieved jully19,2001,Fromhtpp://www.gunfreedayontv.org/effectsoftv.asp
(13)Ufuk Büyükçelebi,Kişisel Görüşme,2003
(14)Ufuk Büyükçelebi,Kişisel Görüşme,2003

KAYNAKÇA
İNUĞUR Nuri Türk Basın Tarihi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti 1992
Tercüman Gazete Arşivi
ÇOKYİĞİT Çoşkun Kişisel Görüşme2003
BÜYÜKÇELEBİ Ufuk Kişisel Görüşme 2003
ILICAK Nazlı Kişisel Görüşme 2003
VELİOĞLU Savaş TCMB,Yıllık (Rapor2001),http://temb.gov.tr(19 Ocak 2003).
www.birseyogren.com/hakkinda/tercüman-(dünden-bugüne)/ – 11k ?
www.internettv1.com/Detay.asp?GuvenlikID=65O70O74O70O69O – 41k
www.habervitrini.com/haber.asp?id=136064 – 18k ?
www.sitemedya.com/xtercumangazete.asp – 7k
www.bddk.org.tr/turkce/duyurular/basinaciklamasi/26022003_bddk.doc
www.elithaber.com/gazeteler/gozcugazete.php – 19k –
www.internethaber.com/news_detail.php?id=76868 – 34k –

Yorumun ne olacak?