Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce Düşünceler Düşünce

Eline bir kitap alıp uzun süre okumaktan sıkılan çocuk, saatlerce televizyon ve bilgisayar başında oturmaktan hiç şikayet etmez. Anne babasını bir kere olsun eline kitap alıp okurken görmeyen çocuklar, elbette ?Televizyonun başından kalk da biraz kitap oku!? diyen sese aldırmaz.
Düşünen, fikir üreten, düşündüğünü ifade edebilen ve yanlış bilgi ile doğru bilgiyi ayırabilen fertlerin sayısının artması için, çocukluk çağında kitap okuma alışkanlığının kazandırılması şarttır. Kitap okuyan çocuklar eğitim süreçlerinde anne babaların ve eğitimcilerin işlerini de kolaylaştırır. Okuma alışkanlığı olmayan çocuklar, başarılı olmada zorlanmaktadır. Kitap okumayan nesillerin giderek düşünme fonksiyonu körelmekte, fikir üretme kabiliyetleri gerilemekte, yetersiz olan kelime hazinesi ile başarılı iletişim kurma özelliği kazanamamaktadır. Evrensel değer hükümlerinin kazandırılması, karakter ve kişilik gelişmesi, tarih ve kültür şuuru ancak okuyan, araştıran ve bilgiyi seven nesillerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Hemen her şeyi anlatma imkânı olmayan eğitim sürecinde, çocuklarımızın kendilerini okuyarak yetiştirmeleri gerekmektedir. Maalesef televizyon seyrederek, bilgisayar oynayarak büyüyen çocuklarımız giderek okuma istidatlarını kaybetmekte ve okumanın sağladığı imkândan mahrum kalmaktadır.
Kitabın, çocuklarda zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimi büyük ölçüde etkilemektedir bu sebeple çocuklarda kitap okuma sevgisini oluşturma çok önemlidir. Çocuklarda kitap okuma arzusunun, onlara kitap alarak, okuyarak ve masal anlatarak uyandırılabilir. Okuyanların okumayanlara oranla daha başarılı olduklarını ve okumanın öneminin hayat boyu sürdüğünü herkes idrak edebilir.
Çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için;

· Anne-baba evde kitap okumalı ve çocuklar bunu görmeli.
· Özel kitap okuma zamanları ayrılmalı.
· Çocuğun bilgi kazanması ve bu bilgiyi kullanması teşvik edilmeli.
· Ev ortamında çocukların bilgi birikimi ciddiye alınmalı ve desteklenmeli.
· Çocuğun değer verdiği özel günlerinde ona kitap hediye edilmeli.
· Evde her çocuk için kendisine ait bir kütüphane hazırlanmalı ve kitap okuması mükâfatlandırılmalı.
· Çocuğun okuduğu kitabı başkalarına anlatma imkânı sağlanmalı.
·  Anne-baba kitaplardan edindikleri güzel bilgi ve değerleri çocukları ile paylaşmalı.
· Büyük yazarların hayatlarından örnekler verilmeli, onlara hürmet artırılmalı.
· Televizyon ve bilgisayar karşısında geçirilen zamanlar düzenlenmeli, bu konuda aşırılığa izin verilmemeli.
· Günlük gazete, dergi ve süreli yayınlar takip edilerek çocukların merak hissi tahrik edilmeli ve alışkanlık kazandırılmalı.
· Çocukların harçlıklarından kitaba para vermeleri teşvik edilmeli.
· Kitap evleri ve kitap fuarları gezilerek çocukların buralara ısınmaları sağlanmalı.
· Kitap okuma konusunda çocuklara baskı yapılmamalı.
· Küçük çocuklara kitaplardan sevebilecekleri bölümler okunmalı.
İthaki Yayınlarının Çocuklar için hazırlamış olduğu yaz kampanyası çocukların kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmelerine destek olmaktadır.

Kampanya ile ilgili teknik bilgiler ve sipariş şartları için

http://www.ilknokta.com/V2/Pg/MetaIthaki.htm

Yorumun ne olacak?